توکلت علی الله

توکلت علی الله

 

کاش به عواقب کارهایی که انجام میدم فکر کنیم خیلی راحت میشه دلی رو
شکوند و خیلی راحت تر می تونیم دلی رو به دست آوریم خیلی راحت میشه به همه چی پشت کرد اما کاش قبل از اینکه کاری رو شروع کنیم بهش فکر کنیم و تصمیم بگیریم بعد شروع کنیم .

یه جا خوندم نوشته بود هر وقت کار بدی انجام دادیم یه میخ به دیوار بکوبیم و هروقت کار خوبی انجام دادیم یه دونه از میخ ها رو بیرون بکشیم بعداًبه دیوار نگاه کنیم درسته میخ ها رو در آوردیم اما اثرش تا همیشه به دیوار باقی می مونه کاش بتونیم یاد بگیریم کاری نکنیم که بعدها برامون پشیمانی داشته باشه .

 "خدایا شکرت"

 

/ 0 نظر / 68 بازدید